История на виното

История на виното

Виното само по себе си има дълга история, така както и немалко бутилки с вино могат да се проследят назад във времето. Виното е било едно от първите неща които човекът е сътворил. Историята му често се припокрива и с изобретенията в технически аспект, където човекът е изполвал своята интелигентност за решаването на проблеми свързани с отглеждането на лозя и правенето на вината – проблеми причинени от химически реакции като ферментацията и оксидацията. Вероятно никога няма да узнаем кой е направил първото вино или кой е засадил първата лоза, но има много исторически сведения за древни цивилизации тясно свързани с винопроизводството. Древните Елини и Римляни са създали немалко легенди и митове отнасящи се за първооткриването на виното. В наследство древните Египтяни са ни оставили стенни рисунки и описание на вината (вероятно това са първите винени листи). Египтяните са надписвали съдовете с вино като са означавали реколтата, от кои лозя е взето гроздето, както и името на този който е направил виното. От Вавилонците сме наследили първите правила отнасящи се за виното – всъщност правилата им са били за регулирането на продажбата на вино в специални винопродавници. Предполага се, че много отдавна още в каменната ера несъзнателно е получено първото вино благодарение на забравен или изоставен съд с грозде – кожен мях, дървен съд или с каквото са разполагали тогава. Полученият продукт несъмнено е бил с много ниско качество, но какво ли са разбирали от качество в каменната ера. Кой първи е консумирал получената течност (вино), дали е бил мъж, жена или дете никога няма да узнаем със сигурност. Но може да допуснем, че човекът първи консумирал вино вероятно е и първият човек с главоболие на следващият ден. Качествените вина, които консумираме днес са с доста по-кратка история – едва от няколко века се правят такива вина благодарение на човешкото познание и разбира се новите, усъвършенствани технологии. Кога е започнала култивацията на лози? Кога човекът е започнал целенасочено да ги отглежда за да добие грозде? Отговор на този въпрос ни дават археолозите, които могат да определят по намерените семки от грозде дали е било диво или култивирано. Според тях първите култивирани лози датират отпреди около 7 хиляди години и са били отглеждани в райони,където днес са разположени страните Турция, Грузия и Армения. На местата, където е имало диворастящи лози са се появили първите лозя, за които древните хора са полагали грижи и започнало целенасочено отглеждане на лозя. Древните елини, римляни, шумери, гали и египтяни са давали имена на лозята си и са водили разгорещени спорове относно качеството на вината направени от техните лозя. Немалко райони в средиземноморският район са добили популярност именно благодарение на вината направени в тях. Най-известните райони по това време са били райони от средиземноморието – земите на днешна Италия, Гърция, България, Франция, Испания, Португалия, Турция, Египет, Сирия, Палестина и Израел.

X