Как не трябва да изрязвате снимки?

      Страхотните снимки са резултат от различни фактори на средата, таланта на фотографа и късмет. Сред най-важните условия за заснемането на прекрасни фотографии са: обекта на снимане, композицията, светлината, времето и фокуса.

Решаващо значение за снимките има и т. нар. изрязване (cropping) като част от редакцията на изображението. В много случаи фотографите подценяват важността от правилно изрязване на снимките и крайният резултат е далече от желания.
1. Снимката показва твърде малко – Винаги е важно снимката да показва добре основният обект, така че да улови вниманието на публиката. Честа грешка при изрязването обаче е силното намаляване на фона на снимката, с което се губи контекста на изображението.

2. Не се спазва правилото 3х3. Тази класическа техника за композиция във фотографията спомага за балансираното разпределяне на обектите в кадъра, като основното внимание се привлича от основният обект и точките на интерес. Правилото на 3х3 включва мислено разделяне на кадъра на 3х3 части вертикално и хоризонтално и разполагане на обектите там, където линиите се пресичат. Това правило спомага за постигането на страхотни резултати не само докато снимате, но и при редактирането и изрязването на изображението.

3. Разсейване от точките на интерес – за да изразите посланието на снимката, трябва да уловите обекта на снимане в контекст. Много често обаче, в кадъра попадат и различни обекти (или части), които разсейват вниманието от основния обект. Използвайте техниката за изрязване на изображението, за да запазите интереса и посланието на снимката.

4. Изрязване на части от обектите – при заснемането, редактирането и изрязването на снимката винаги внимавайте да не допуснете изрязване на части от обектите в кадъра, дори и от фона. В противен случай изображението изглежда незавършено и разсейва от точките на интерес.

5. Разчитате на сигурното – техниките за редактиране и изрязване ви дават огромни възможности за постигане на невероятни ефекти с една и съща снимка. Бъдете смели и експериментирайте, за да създадете различна емоция с всяко изображение. Винаги запазвайте основният файл преди да започнете редакция и изрязване.

X